Mplanlama---Mustafa Erşahin---muzo_xd@hotmail.com
   
 
  Planlama Kütüphanesi
TERİMLER
EMLAK : Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla, ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.
HARiTA : Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.
PAFTA : Büyük haritayı meydana getiren parçaların her birine denir.
ARAZi : Yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan topak parçasına denir
ADA : Belirli yollarla çevrili imar planların meydana getirdiği parsellerin üzerindeki bir arada oluşumuna denir.
MEVZii iMAR PLANI : Bir bölgeye mahsus olan ve genel olmayan planlanmış bölgeye denir.
RSA (imar parseli) : imar planı kapsamında yer alan kullanım şekli ve yapılaşma düzeni belirlenip tamamlanmış arazi parçalarına denir. Arsaların diğer bir ismi ile imar parseli' dir.
KOORDiNELi ÇAP : kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir
ROPERLi KROKi : ilgili parselin yapılabilmesini sağlayan, gerekli ölçülerin bulunduğu vesikaya denir.
iMAR DURUMU : imar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye denir.
iFRAZ : Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.
TEVHiD : Tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın tek bir parsel haline getirilmesidir.
KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI : Taraftar arasında şekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü'nce senet altına temlik şeklidir.
KAT iRTiFAKI : Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu' na göre kurulan irtifak hakkıdır.
CiNS TASHiHi : Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.
iSKAN : Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izine denir.
DAiRE : Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir.
KAT MÜLKiYETi : Tamamlanmış bir yapının kat, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen,depo gibi bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kurulan özel mülkiyet hakkına denir.
AKiT : Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.
SATIŞ VADi : Taşınmazın satışının bir kimseye vaat edilmesidir.
HiSSELi TAPU : Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.
MÜSTAKiL TAPU : Bir kişinin kendi başına sahip olduğu belgeye denir.
DEVRE MÜLK : Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekana denir.
GECEKONDU : Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir.
VEKALET : Kişinin kendi iradesi ile tayin ettiği bir temsil şeklidir.
VERASET iLAMI : Kanuni varislerin ölenin varisleri olduklarını resmi kayıt evrakları neticesinde kendilerini kanıtlamalı ve ilgili mahkemeden almış oldukları tasdikli belgeye denir.
MiRASIN iNTiKALi : Ölen bir kimsenin mal varlığı ile alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesine denir.
ŞUFA HAKKI : Hissedarlar arasında birinin üçüncü şahıslara satışında yürürlüğe girme hakkına denir.
ŞERH : Tapu kütüğüne geçici mahiyette olmak bazı şahsi hakların kaydedilmesine denir.
iPOTEK : Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.
HACiZ : ihtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir.
TEDBiR : Emlak ile olan ihtilafın ve alacaktan doğan ihtilafın çözümü için konan şerhe denir.
iZALE-i ŞUYU : hissedarlar arasında paylaşılmayan emlakın mahkeme yoluyla satışına isteme şekline denir.
iNTiFA HAKKI : Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.
KURU MÜLKiYETi : Emlakta hak sahibi olup tasarruf sağlamayan intifa hakkı ile hareket edebilen terime denir.
iRTiFAK HAKKI : iki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.
KiRALAMA iŞLEMi : Taraflarca belirli zaman ve şartlarda anlaşarak sözleşme altına alınan kullanım şekline denir.
EMLAK BEYANI : Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.
VERASET BEYANI : Varislerin mahkeme kanalı ile kendilerini ispatlamaları neticesinde menkul ve gayri menkullerini kendi adlarına veya müşterek olarak ilgili daireye beyanda bulunmalarına denir.
376.DiLEKÇE : Vergiden doğan cezaların azaltılması için ilgili daireye verilen yazıya denir.
TAPU VE KADASTROL MÜDÜRLÜKLERi : Akitli ve akitsiz işlemleri ile arazi, arsa ve binalar üzerinde yapılan değişikleri işleyen, kayda geçen, bunların sicilini tutan devlet dairelerine denir.
 
  18.MADDE UYGULAMASI
 TEZ YAZIM KURALLARI
 PLANLAMA SÜRECİ ŞEMASI
 SOSYAL DONATI ALANLARI
 HARİTA BİLGİSİ
 ŞEHİR PLANLAMA TEST SORULARI

Linkler Kırılmış En Yakın Zamanda Düzeltilicektir...
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Anket
 


Kentsel dönüşümü destekliyormusunuz?
Evet
Hayır
Uygulama yanlış...
Daha iyi olabilir...

(Sonucu göster)


Reklam
 
Takvim & Saat
 
Gazeteler
 
Burak Erşahin
 
Ben Burak Erşahin bu sitenin kurucusunun kardeşiyim...
Uydu Görüntüsü
 

http://mplanlama.tr.gg/Hakk%26%23305%3Bm%26%23305%3Bzda.htm

Anasayfa Yap
 
Bugün 2 ziyaretçi (10 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Dokuz Eylül Üniversitesi--Mimarlık Fakültesi--Şehir Ve Bölge Planlama Mustafa Erşahin--muzo_xd@hotmail.com